info@tlvgenerator.com      +972 (03) 677-3715

משימה וחזון

בתחום הסטרטאפים יכולת ביצוע הינה לב העניין. המיזמים נמדדים על פי רמות השימוש במוצר. TLV Generator הממוקם בתל אביב, אחת מערי הסטרטאפים המרכזיות בעולם, מתמקד בהפיכת חלומותיהם של היזמים למציאות. איתנו תוכל להוכיח את יכולות הביצוע של הצוות ולהציג נתוני מדידה בזמן שיא.

לתוכנית TLV Generaor מתקבלים כרגע מיזמים המבוססים על אפליקציות Mobile, Web וIOT. המיזמים נבחנים בידי צוות הגנרטור, במטרה לבחור כאלה המסוגלים להגיע לתוצאות של ממש בפרק הזמן קצר זה. אנו נמדדים על פי הצלחת חברות הפורטפוליו שלנו.

אנו לא לוקחים מניות במיזם, ושותף טכנולוגי (CTO) אינו הכרחי. עלות התוכנית משולמת בידי היזמים עצמם. היות ובעולם האמיתי משקיעים אינם מוכנים לממן סטרטאפים שאין להם מוצר ונתוי משתמשים, זו הדרך היחידה לחסוך חודשים – לעיתים שנים – של מאמצי שוא לגייס מימון ראשוני.

tlv generator אודותינו

אנו מחפשים יזמים מחוייבים הניחנים בהבנה מעולה של התחום בו אמור הסטרטאפ לפעול, עם רעיון תקף ובעל פוטנציאל. עם קבלת המיזם לתוכנית הופך הרעיון לאפיון מוצר בידי מומחי הגנרטור. ואז אנו מפתחים אותו – במהירות.

צוותי הפורטפוליו שלנו מודרכים אישית בידי מומחי הגנרטור, ברמה הדומה לזו המקובלת במאיצי סטרטאפים מן השורה הראשונה. הם מקבלים ייעוץ משפטי, פיננסי וייעוץ פטנטים משותפינו: מלטשים את יכולתם להציג את המיזם ורוכשים ידע מיד ראשונה, כיצד יש לפעול באקוספירת הסטרטאפים הישראלית.

עם תום פיתוח המוצר, אנו מסייעים לצוות להטמיעו ולהפיצו לשם הבטחת תנועת משתמשים בשלב מוקדם. דפוסי השימוש מתועדים במלואם בכדי לייצר מדידת משתמשים ראשונית, נתון קריטי עבור משקיעי Seed. ואז, מנוהל בידי צוות שעבר הכשרה מלאה והתמחה בהצגת המיזם, ומחזיק במוצר פועל הניתן להדגמה ובנתוני משתמשים – מוכן הסטרטאפ להיות מוצג בפני משקיעים.

פרטים נוספים על התוכנית ולוח הזמנים ניתן למצוא בדף השירותים באתר.

פיגשו את הצוות שלנו

Ariela Swed

Ariela Swed

Community

Business administrator with vast startup experience: from data back-office and community management, to social spread and general buzz.

Tal Catran

Tal Catran

Program Director

Accelerators Guru & Seasoned Start-Ups Hubs Builder.
Built and mentored over 10 tech accelerators in Israel and abroad.

Eli Swed

Eli Swed

Technology
Product and technology expert, MVP ninja. Over 20 years of early-stage experience. Raised funds few times, a very experienced bootstrapper.
Avi Weiss

Avi Weiss

Chairman

Editor-in-Chief at Telecomnews , Technology, Management,  Media & High-Tech industry.
Expert for over 45 years.